ROCKWOOL Rainwater Systems

3D animatie

Opdracht – 3D-Animatie ‘Sponge City’

Een visionaire 3D-animatie voor ROCKWOOL Rainwater Systems over het belang van het Sponge City-concept. Hierin zie je welke rol ROCKWOOL Rainwater Systems inneemt bij het bevorderen van duurzaam waterbeheer.

Uitdaging

ROCKWOOL Rainwater Systems merkte dat het uitdagend is om met een innovatief, duurzaam product een nieuwe markt te betreden. Een markt waarin dingen gaan zoals ze altijd al gingen. Om hun product, gemaakt van volledig circulaire steenwol, tot een succes te maken, willen ze zich richten op een nieuwe doelgroep: beleidsmakers. Deze beïnvloeders zijn niet zozeer geïnteresseerd in de technische specificaties van het product. Ze staan meer open voor de bredere visie en impact ervan. Om bekendheid te verwerven binnen deze doelgroep hebben we een 3D-animatie gemaakt. Hierin leer je wat de visie is van Rockwool Rainwater Systems op ‘Sponge cities’ en de rol die ze hierin kunnen spelen. Hoe gaan we om met water bij de ontwikkeling van nieuwe wijken? En hoe draagt Rockflow bij aan het realiseren van het ‘Sponge City’ concept?

Resultaat

1. Vergroting van de naamsbekendheid binnen de doelgroep van beleidsmakers en influencers.
2. Verbeterd begrip en waardering voor de visie van ROCKWOOL Rainwater Systems op ‘Sponge cities’ en hun rol in duurzaam waterbeheer.
3. Stimulering van betrokkenheid en discussie over watermanagementstrategieën. En van de implementatie van innovatieve oplossingen zoals Rockflow in stedelijke ontwikkelingsprojecten.

“Ik heb de video deze week al op de beurs laten draaien en iedereen vond hem te gek. Jullie zijn geweldig!”
Corinna May Marketing @ ROCKWOOL Rainwater Systems