Vervoerregio Amsterdam

3D animatie

Opdracht ‘Het ritme van de Wijkhub’

Een visionaire 3D animatie voor smart mobility-platform van Metropoolregio Amsterdam (MRA) om overheidsorganisaties te inspireren over een innovatieve oplossing; de wijkhub. Door te laten zien hoe de toekomst van smart mobility in een wijk eruit zou kunnen komen te zien raken betrokkenen geïnspireerd en kunnen ze deze visie meenemen in toekomstige ontwikkelplannen.

Uitdaging

Door de groei van het aantal toeristen, bedrijven en bewoners neemt de druk op de bestaande infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) toe. Een mobiliteitshub is een fysieke plek in een wijk waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen. Denk aan het openbaar vervoer, de auto en (elektrisch) deelvervoer zoals fietsen en scooters. In deze animatie voor MRA krijg je meer gevoel bij hoe een wijkhub eruit kan zien en welke smart mobility-toepassingen erin voorkomen. Zo krijg je een goed beeld van het concept mobiliteitshub en welke voordelen dit heeft voor de reiziger en de wijk.

Resultaat

– Een heldere animatie die je echt meeneemt in de toekomst van de wijkhub
– Succesvolle lancering van de animatie en het ‘wijkhub’-concept binnen het overheidsnetwerk van MRA

“Wat is er mooi werk verricht door jullie! We krijgen veel positieve geluiden op de animatie binnen ons netwerk! Complimenten vanuit ons. ”
Paul den Otter Thematrekker gebiedsontwikkeling & hubs @ MRA Platform Smart Mobility